Vytvořit poptávku

Jak vytvořit scénář videa

Přečtěte si několik doporučení, jak vytvořit scénář videa, který zaujme vašeho diváka. Scénář videa navrhněte nejprve jen v několika hlavních bodech. Vytvořte si osnovu, zformulujte obsah sdělení mluveného slova, až potom se soustřeďte na obraz. Dobře napsaný a poutavý scénář je základem úspěšného videa. Rádi pro vás napíšeme scénář, který míří přesně na váš cíl.

Jak napsat scénář videa

První krok k úspěchu je perfektní scénář videa

Je potřeba znát své publikum a vcítit se do diváka. Vaše informace ve scénáři musí zaujmout. Nezapomeňte na konec videa umístit pro diváka výzvu k akci, která rozhodne o vašem úspěchu. Bez správného postupu, je zbytek procesu výroby videa marný. Připravili jsme 7 tipů, které vám pomohou při psaní scénáře.

1. Udržujte scénář videa krátký

Délka skriptu bude záviset na tom k jakému účelu video použijete. Publikum na konferenci je schopno sledovat pozorně prezentaci 4-6 min . Na soc. sítích je doba strávená sledováním videa mnohem kratší 15-30 vteřin. Dobře napsaný scénář umí udržet pozornost diváka. Je potřeba rychle, atraktivně a srozumitelně předat divákovi informaci, která zapříčiní jeho další zvídavost.

 

2. Do 15 sekund vložte nejdůležitější sdělení

Zkuste v jedné větě říci vše podstatné. Prvních 5 sekund rozhodne jestli publikum bude věnovat další pozornost vašemu videu. V 15 sekundách videa lze odprezentovat i složité systémy, jen je třeba si uvědomit co divák chce vidět a slyšet v daný moment. Podrobné informace do videa nedávejte, jakmile získáte zájem zákazníka tak si rád přečte další info na vašem webu.

 

3. Mluvte přímo do publika

Nejjednodušší způsob, jak mluvit s publikem je používat osobní zájmena jako „vy“ a „váš“. Dalším způsobem, jak oslovit publikum je pochopit a uznat jejich náročnou práci. Nabídnout jim usnadnění práce a zvýšení zisku, které je založené na realitě. Zaměřte se na to, jak je vaše služba užitečná.

 

4. Najděte si ten správný styl komunikace

Vytvořte si přesný model vašeho zákazníka a k němu nastavte styl komunikace. Rozmyslete si na jaké platformě chcete diváka oslovit, je mnoho způsobů jak efektivně pracovat s videem v rámci videomarketingu. Můžete se rozhodnout natočit promo video, reklamní video, mluvící hlavu v kanceláři nebo krátké animované video postavené na super animaci s mluveným komentářem.

Představte si při psaní scénáře konkrétní blízkou osobu pro kterou je video určeno.  Je to mnohem jednodušší napsat realistický dialog, pokud píšete pro někoho, jehož zvyky a manýry dobře znáte. Vybraný tón pro vaše video pak bude řídit tempo scénáře.

 

5. Vyprávět příběh nebo rovnou řešení?

Většina scénářů animovaných explainer videí je tvořena, že představuje problém ve firmě např. Honza má firmu, pracuje od rána do večera, ale stále se mu nedaří…  Milan podniká ve stejném odvětví, od doby kdy používá ten a ten systém tak se mu více daří a má více času na rodinu…

My nejsme příznivci tohoto stylu scénáře, jelikož je potom video příliš dlouhé. Spíš se přikláníme jít ve scénáři rovnou k řešení. Samozřejmě je potřeba popsat problematiku, ale není potřeba ji věnovat mnoho času.

Suchá fakta, statistiky a definice jsou v pořádku tam kde je to požadováno, ale když rozproudíte u diváka emoce, tak si video lépe zapamatuje. Pokud vaše video je určeno pro mladší a kreativní diváky, je lepší se vyhnout strohým faktům. Když máte k dispozici na fotkách skutečné lidi, tak je můžete ukázat, získáte tím větší důvěru.

 

6. Použijte humor

Humor je skvělý nástroj pro vyprávění, dokud podporuje váš produkt. Ujistěte se, že humor je vhodný a nebude urážlivý pro některé skupiny. Můžete se pokusit zahrnout humor do textu scénáře pro mluvené slovo, ale někdy je efektivnější zavést humor jako součást animace na obrazovce.

 

7. Tempo

Udržujte tok informací mezi 125 a 130 slovy za minutu. Víme, že jste schopni přečíst 200 nebo více slov, mějte však na paměti, že divák potřebuje dobře vstřebat to co říkáte. Zvlášť když se jedná o všeobecně neznámé nebo technicky komplikované sdělení. Jakmile divák nepochopí jednu část, ihned opouští video, aniž by sledoval další části.

Získejte zpětnou vazbu od přátel a spolupracovníků, ujistěte se, že je to poutavý a snadno pochopitelný. Jste připraveni začít?

 

💡 Rádi vám osobně poradíme a vytvoříme pro vás perfektní scénář a video.

 

⭐ Zdarma se můžete s námi poradit

 

Zeptejte se nás na možnosti řešení vašeho videa

Využijte naše mnohaleté zkušenosti s produkcí videa.

    Kontakt: + 420 775 127 006, VideoAnimace@VideoAnimace.com
    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
    Nahoru